แจ้งเบาะแส


 
กรุณาระบุ
1. ชื่อหรือตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
2. บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบถึงวันเวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหา
  • การระบุชื่อ-นามสกุล เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
  • กรณีที่ต้องการติดตามเรื่องร้องเรียน กรุณาระบุ e-mail
  • ศปท.ทีโอที เลขที่ 89/2 หมู่ 3 ชั้น 1 อาคาร 3 บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร.0-2575-5073 e-mail : totantic@tot.co.th